Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

31 lipca 2016 - XVIII niedziela zwykła C

30 lipca 2016Odsłon: 1456Temat: 182 z 397
31 lipca 2016 - XVIII niedziela zwykła C

We: Tylko w Bogu znajdzie pokój dusza moja (415 | 4431)

O: Przyjmij Panie dzisiaj nasze dary (401 | 4405)

K: Chleb niebiański dał nam Pan (644 | 4363)

U: Pan wywyższony, nasz Król wywyższony (218 | 4402)

Wy: Jesteś dobry (334 | 4442)

Psalm:
Monika G.