Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

31 stycznia 2016 - IV niedziela zwykła C

23 stycznia 2016Odsłon: 1588Temat: 150 z 403
31 stycznia 2016 - IV niedziela zwykła C

We: Pokładam w Panu ufność mą (39 | 4418)

O: Miłujcie się wzajemnie (741 | 4961)

K: Ciebie całą duszą pragnę (102 | 4403)

U: Jesteś Królem (50 | 879)

Wy: Tryumfy Króla niebieskiego (- | 512)

Psalm:
Ania