Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

4 grudnia - II niedziela adwentu A

01 grudnia 2016Odsłon: 1347Temat: 202 z 398
4 grudnia - II niedziela adwentu A

We: Oto Pan Bóg przyjdzie (303 | 4521)

O: Niebiosa, rosę (767 | 19)

K: Marana Tha przyjdź Panie, przyjdź (- | 51)

U: Uwielbiać mego Pana chcę (9 | 2989)

Wy: Przyjdź jak deszcz, ożyw dziś (- | 52)

Psalm:
Monika G.