Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

4 października 2015 - XXVII niedziela zwykła B

01 października 2015Odsłon: 1620Temat: 126 z 397
4 października 2015 - XXVII niedziela zwykła B

We: Głoś Imię Pana ( -| 4415)

O: Miłujcie się wzajemnie (741 |4961)

K: Tyś w wieczerniku (436 | 4381)

U: Chwalić chcę mego Pana, uwielbiać Go będę (662 | 4490)

Wy: Maryjo, chcę zamieszkać z Tobą (816 | 4975)

Psalm: Ula

Do posłuchania: Przeogromna ziemio