Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

5 grudnia 2015 - sobota, roraty

30 listopada 2015Odsłon: 1674Temat: 134 z 397
5 grudnia 2015 - sobota, roraty

We: Zdrowaś bądź, Maryja (784 | 4513)

O: Veni Domine Jesu (183 | 4448)

K: Marana Tha przyjdź Panie, przyjdź (- | 51)

U: Pan blisko jest (176 | 4455)

Wy: Maryjo, Tyś jest adwentu bramą (586 | 4514)

Psalm:
Justyna