Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

5 grudnia 2020 - roraty

05 grudnia 2020Odsłon: 85Temat: 383 z 397
5 grudnia 2020 - roraty

We: Zdrowaś bądź, Maryja (784 | 1161)

O: Veni Domine Jesu (183 | 4448)?

K: Marana Tha przyjdź Panie, przyjdź (- | 51)

U: Wielbić Pana chcę (157 | 4441)

Wy: Panie świat ujrzy Cię (319 | 4456)