Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

5 lipca 2020 - XIV niedziela zwykła A

01 lipca 2020Odsłon: 363Temat: 369 z 397
5 lipca 2020 - XIV niedziela zwykła A

We: Głoś Imię Pana ( -| 4415)

O: Ciebie całą duszą pragnę (102 | 4403)

K: Skosztujcie i zobaczcie (215 | 4419) - TRADYCYJNE

U: Niechaj Cię Panie, wielbią (345 | 4407)

Wy: 10 000 powodów (- | 4517)

Wy2: Otwórzcie serca (81 | 4430) tonacja fis-moll

Psalm:
()