5 listopada 2017 - XXXI niedziela zwykła A

01 listopada 2017Odsłon: 1046Temat: 243 z 383
5 listopada 2017 - XXXI niedziela zwykła A

We: Kto się w opiekę odda Panu swemu (766 | 4505)

O: Światłem i zbawieniem mym (809 | 2445)

K: Kto spożywa moje Ciało (755 | 4524)

U: Dziś jest czas, by oddać Bogu chwałę (708 | 4503)

Wy: Jesteśmy ludem Króla chwał (Jest jedno ciało) (438 | 3381)

Psalm:
Kasia Ś.

Schola In Te confido

Data druku: Piątek,  04 grudznia 2020 r.  02:15:24