Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

5 lutego 2017 - V niedziela zwykła A

02 lutego 2017Odsłon: 1278Temat: 215 z 398
5 lutego 2017 - V niedziela zwykła A

We: Wejdźmy do Jego bram (499 | 4497)

O: Wy jesteście na ziemi światłem mym (595 | 4468)

K: Światłem i zbawieniem mym (809 | 2445)

U: Wielkie są dzieła Twej potęgi (- | 82)

Wy: Ty światłość dnia (307 | 4564)

Psalm:
Monika