Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

6 grudnia 2015 - II niedziela adwentu C

30 listopada 2015Odsłon: 1640Temat: 135 z 397
6 grudnia 2015 - II niedziela adwentu C

We: Jeruzalem, to miasto na które czekamy (369 | 4450)

O: Oto Pan Bóg przyjdzie (303 | 4521)

K: Marana Tha przyjdź Panie, przyjdź (- | 51)

U: Panie świat ujrzy Cię (319 | 4456)

Wy: Przyjdź jak deszcz, ożyw dziś (- | 52)

Psalm:
Ula