Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

6 grudnia 2020 - II niedziela adwentu B

01 grudnia 2020Odsłon: 152Temat: 384 z 397
6 grudnia 2020 - II niedziela adwentu B

We: Oto Pan Bóg przyjdzie (303 | 4521)

O: Niebiosa, rosę (767 | 19)

K: Marana Tha, przyjdź Panie, przyjdź (- | 51)

U: Wielbić Pana chcę (157 | 4441)

Wy: Przyjdź jak deszcz, ożyw dziś (- | 52)

Psalm:
()