Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

6 listopada 2016 - XXXII niedziela zwykła C

04 listopada 2016Odsłon: 1343Temat: 197 z 397
6 listopada 2016 - XXXII niedziela zwykła C

We: Panu naszemu pieśni grajcie ( -| 4423)

O: Głoś Imię Pana ( -| 4415)

K: Mój Pan jest Dobrym Pasterzem (757 | 4362)

U: Święty, święty, święty jest nasz Pan (- | 916)

Wy: Dusza moja spoczywa w Panu (699 | ??)

Psalm:
Piotrek