Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

6 września 2015 - XXIII niedziela zwykła B

06 września 2015Odsłon: 1703Temat: 121 z 397
6 września 2015 - XXIII niedziela zwykła B

We: Boże, mój Boże, szukam Ciebie (779 | 2446)

O: Dotknij, Panie, moich oczu (2 | 219)

K: Ciebie całą duszą pragnę (102 | 4403)

U: Otwórz me oczy (679 | 4466)
lub
U: Jak łania (554 | 4437)

Wy: Przyjdź jak deszcz, ożyw dziś (- | 52)

Psalm:
Kasia D.