Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

7 czerwca 2015 - X niedziela zwykła B

02 czerwca 2015Odsłon: 1735Temat: 107 z 397
7 czerwca 2015 - X niedziela zwykła B

We: Pokładam w Panu ufność mą (39 | 4418)

O: Niech nas ogarnie (Łaska Pana) (35 | 2433)

K: Kto spożywa moje Ciało (755 | 4524)

U: Wywyższamy Cię, błogosławimy Cię (814 | 2451)

Wy: Wykrzykujcie na cześć Pana (667 | 4373)

Psalm: Julka