Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

7 grudnia 2019 - sobota, roraty

19 listopada 2019Odsłon: 591Temat: 343 z 398
7 grudnia 2019 - sobota, roraty

We: Zdrowaś bądź, Maryja (784 | 1161)

O: Veni Domine Jesu (183 | 4448)?

K: Marana Tha przyjdź Panie, przyjdź (- | 51)

U: Wielbić Pana chcę (157 | 4441)

Wy: Panie świat ujrzy Cię (319 | 4456)

Psalm:
Ania