Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

7 lutego 2016 - V niedziela zwykła C

04 lutego 2016Odsłon: 1477Temat: 151 z 398
7 lutego 2016 - V niedziela zwykła C

We: Głoś Imię Pana ( -| 4415)

O: Oto ja poślij mnie (614 | 1874)

K: Chleb niebiański dał nam Pan (644 | 4363)

U: Uwielbiać mego Pana chcę (9 | 2989)

Wy: Zjednoczeni w Duchu (505 | 2114)

Psalm:
Kasia