Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

7 lutego 2021 - V niedziela zwykła B

04 lutego 2021Odsłon: 163Temat: 394 z 405
7 lutego 2021 - V niedziela zwykła B

We: Jeden jest tylko Pan (21 | 4436)

O: Przyjmij Panie nasze dary, które tutaj przynosimy (356 | 4387)

K: Chrystus Pan karmi nas (107 | 4488)

U: Nasz Bóg jest potężny w mocy swej (709 | 4507)

Wy: Ty jesteś Bogiem mym (49 | 2943)

Psalm:
()