Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

7 października 2018 - XXVII niedziela zwykła B

02 października 2018Odsłon: 964Temat: 281 z 397
7 października 2018 - XXVII niedziela zwykła B

We: Głoś Imię Pana ( -| 4415)

O: Miłujcie się wzajemnie (741 |4961)

K: Ciebie całą duszą pragnę (102 | 4403)

U: Nasz Bóg jest potężny w mocy swej (709 | 4507)

Wy: Maryjo Matko mojego wezwania (- | 4487)

Psalm:
Kasia/ Justyna