Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

8 czerwca 2014 - Zesłanie Ducha Świętego

08 czerwca 2014Odsłon: 1851Temat: 49 z 398
8 czerwca 2014 - Zesłanie Ducha Świętego

We1: Duchu Pocieszycielu (660)

We2: Hymn do Ducha Św.

Sekwencja (Przybądź Duchu Święty)

Alleluja de hyacinthi

O: Łaska Pana (Niech nas ogarnie)(35)

K1: Witaj Pokarmie (353)

K2: Mój Pan jest Dobrym Pasterzem (757)

K3: Niechaj Zstąpi Duch Twój

U: Jezus

Wy: Godzien, o godzien