Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

8 grudnia 2018 - sobota, jednak roraty :)

27 listopada 2018Odsłon: 894Temat: 291 z 397
8 grudnia 2018 - sobota, jednak roraty :)

We: Zdrowaś bądź, Maryja (784 | 4513)

O: Ciebie całą duszą pragnę (102 | 4403)

K: Marana Tha przyjdź Panie, przyjdź (- | 51)

U: Wielbić Pana chcę (157 | 4441)

Wy: Niech Twój rozbłyśnie dzień (- | 4530)

Psalm:
Michał/Justyna