Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

8 lutego 2015 - V niedziela zwykła B

27 stycznia 2015Odsłon: 1798Temat: 90 z 397
8 lutego 2015 - V niedziela zwykła B

We: Jeden jest tylko Pan (21 | 4436)

O: Przyjmij Panie nasze dary, które tutaj przynosimy (356 | 4387)

K: Pan wieczernik przygotował (32 | 4452)

U: Nasz Bóg jest potężny w mocy swej (709 | 4507)

Wy: Jezus daje nam zbawienie (587 | 4474)

Psalm: Kasia D.