Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

8 października 2017 - XXVII niedziela zwykła A

03 października 2017Odsłon: 1160Temat: 240 z 397
8 października 2017 - XXVII niedziela zwykła A

We: Chrystus to nadzieja cała nasza (76 | 3235)

O: Przyjmij Panie dzisiaj nasze dary (401 | 4405)

K: O Panie Ty nam dajesz (118 | 4444)

U: Otwórz me oczy (679 | 4466)

Wy: Pozdrawiam Cię, Matko Syna Bożego (691 | 4365)

Psalm:
()