Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

8 września 2019 - XXIII niedziela zwykła C

03 września 2019Odsłon: 775Temat: 330 z 397
8 września 2019 - XXIII niedziela zwykła C

We: Cała ziemio wołaj (302 | 4421)

O: Tylko w Bogu znajdzie pokój dusza moja (415 | 4431)

K: Światłem i zbawieniem mym (809 | 2445)

U: Wielkie i dziwne (753 | 3033)

Wy: Jesteśmy ludem Króla chwał (Jest jedno ciało) (438 | 3381)

Psalm:
Ania / Justyna

św. Michale 3002