Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

9 grudnia 2018 - II niedziela adwentu C

27 listopada 2018Odsłon: 1000Temat: 292 z 397
9 grudnia 2018 - II niedziela adwentu C

We: Jeruzalem, to miasto na które czekamy (369 | 4450)

O: Marana Tha przyjdź Panie, przyjdź (- | 51)

K: Czekam na Ciebie dobry Boże (13 | 4478)

U: Wielbić Pana chcę (157 | 4441)

Wy: Przyjdź jak deszcz, ożyw dziś (- | 52)

Psalm:
Ania/Julka