Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

9 kwietnia 2017 - Niedziela Palmowa A

30 marca 2017Odsłon: 1279Temat: 227 z 397
9 kwietnia 2017 - Niedziela Palmowa A

We: Wjeżdża Król nasz (- | 4216)

Procesja: Hosanna na niebiosach (158 | 3331)

O: Ogrodzie oliwny (286 | 4297)

K: Sławcie usta (813 | 2838)

U: Krzyżu Święty nade wszystko (279 | 4276)

Wy: Modlitwa arcykapłańska (Nadeszła Ojcze godzina moja) (259 | 2452)

Kyrie (4041)
Sanctus (4042)
Agnus Dei (4043)

Psalm:
Ula

Duchu Święty 2140
Psalm 917