Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

9 lutego 2020 - V niedziela zwykła A

04 lutego 2020Odsłon: 512Temat: 357 z 397
9 lutego 2020 - V niedziela zwykła A

We: Wejdźmy do Jego bram (499 | 4497)

O: Wy jesteście na ziemi światłem mym (595 | 4468)

K: Światłem i zbawieniem mym (809 | 2445)

U: Uwielbiać mego Pana chcę (9 | 2989)

Wy: Pozdrawiam Cię, Matko Syna Bożego (691 | 4365)

Psalm:
()