Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

9 stycznia 2016 - ślub Rafała i Anety

05 stycznia 2016Odsłon: 1579Temat: 146 z 398
9 stycznia 2016 - ślub Rafała i Anety

We: Bo jak śmierć potężna jest miłość (377 | 1711)

O: Miłujcie się wzajemnie (741 |4961)

K: Przybądźcie tu (- | 3772)

U: Chwalę Ciebie Panie (487 | 4489)

Psalm: Monika G.