Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

Pieśń pochwalna (Dziękczynienie/Uwielbienie)

01 maja 2015Odsłon: 5880Temat: 3 z 6
Pieśń pochwalna (Dziękczynienie/Uwielbienie)

Alleluja, chwalcie Pana u świątyni bram (20)
Będę Cię sławił, o Panie (825)
Będę śpiewał na cześć Pana (440)
Będę śpiewał Tobie, Panie, mocy moja (62)
Błogosław duszo moja Panu - Póki mego życia (30)
Boże, Twa łaska nad nami jest (179)
Chcę wywyższać Imię Twe (5)
Chrystus Pan, Boży Syn (1)
Chwalę Ciebie Panie (487)
Chwalić chcę mego Pana, uwielbiać Go będę (662)
Czym się Panu odpłacę (Psalm 116) (-)
Dotknij, Panie, moich oczu (2)
Dzięki Jezu (-)
Dziś jest czas, by oddać Bogu chwałę (708)
In Te confido (-)
Jak łania (554)
Jesteś Królem (50)
Jezu, Tyś jest światłością mej duszy (458)
Jezu, ufam Tobie (301)
Jezu, ufam Tobie (463)
Jezus (481)
Jezus, Najwyższe Imię (40)
Niech nas ogarnie (Łaska Pana) (35)
Miłość Twa (472)
Mój Pan żyje (201)
Mój Jezu, mój Zbawco (370)
Nasz Bóg jest potężny w mocy swej (709)
Niechaj Cię Panie, wielbią (345)
O wychwalajcie Go wszystkie narody (108)
Ojcze Chwała Tobie (-)
Otwórz me oczy (679)
Pan jest mocą swojego ludu (193)
Pan wywyższony, nasz Król wywyższony (218)
Panie mój przychodzę dziś (331)
Panie świat ujrzy Cię (319)
Panie, Twój tron (121)
Sercem kocham Jezusa (-)
Święte imię Jezus (56)
Święty żar (821)
Święty, Święty, Święty (798)
Święty, święty, święty jest nasz Pan (-)
Tak mnie skrusz (771)
Tobie chór aniołów (223)
Twoje słowo jest lampą dla moich stóp (480)
Ty dasz mi pokój serca (637)
Tylko w Bogu znajdzie pokój dusza moja (415)
Tylko w Twoim miłosierdziu (649)
Uwielbiać mego Pana chcę (9)
Uwielbiajcie Pana ludzkich serc (23)
Uwielbiam Cię Trójco (749)
Uwielbiam Imię Twoje (325)
W Tobie jest światło (639)
Wielbić Pana chcę (157)
Wielkie i dziwne (753)
Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie (778)
Wykrzykujcie Bogu (692)
Wykrzykujcie na cześć Pana (667)
Wywyższamy Cię, błogosławimy Cię (814)