Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

Śpiew na przygotowanie darów (Ofiarowanie)

01 maja 2015Odsłon: 27337Temat: 5 z 6
Śpiew na przygotowanie darów (Ofiarowanie)

Abba, Ojcze (51)
Albowiem tak Bóg umiłował świat (428)
Barka (15)
Będę Cię sławił, o Panie (825)
Błogosław duszo moja Panu - Póki mego życia (30)
Boże, mój Boże, szukam Ciebie (779)
Cała ziemio wołaj (302)
Chrystus, Chrystus, to nadzieja (76)
Com przyrzekł Bogu (275)
Converte nos (-)
Dotknij, Panie, moich oczu (2)
Duch Pański nade mną (309)
Exaudi Deus (702)
Gdzie miłość wzajemna i dobroć (-)
Jakże pójdziemy za Tobą Chrystusie (148)
Jak łania (554)
Kantyk Symeona (Teraz, o Panie) (610)
Lud Twój Panie lud pielgrzymi (74)
Łaską jesteśmy zbawieni (676)
Miłość Twa (472)
Mój Pan jest Dobrym Pasterzem (757)
Nie mam nic - manna (520)
Nie samym chlebem żyje człowiek (706)
O Jezu, Boże utajony (726)
O Boże mój (144)
Ofiaruję Tobie Panie mój (27)
Oto ja poślij mnie (614)
Oto stoję u drzwi (460)
Otwórzcie serca (81)
Pan jest mocą swojego ludu (193)
Pan jest pasterzem moim (92)
Panie, nie jestem godzien Twej miłości (38)
Pokładam w Panu ufność mą (39)
Przyjmij Panie dzisiaj nasze dary (401)
Przykazanie nowe daję Wam (524)
Twoje słowo jest lampą dla moich stóp (480)
Ty dasz mi pokój serca (637)
Słowa Twych ust (694)
Światłem i zbawieniem mym (809)
To przykazanie (8)
Ty jesteś skałą zbawienia mego (6)
Tylko w Bogu znajdzie pokój dusza moja (415)
Tylko w Twoim miłosierdziu (649)
W Tobie jest światło (639)
Wspaniały Dawco miłości (41)
Wszystkie moje troski i kłopoty (10)
Wszystko Tobie oddać pragnę (269)
Wy jesteście na ziemi światłem mym (595)
Zbytnie troski (735)