Św. Siostra Faustyna

01 stycznia 2014Odsłon: 2333Temat: 1 z 3
Św. Siostra Faustyna

Maria Faustyna Kowalska ZMBM, urodziła się 25 sierpnia w Głogowcu. Na chrzcie otrzymała imię Helenka. Zmarła 5 października 1938 w Krakowie.

Święta siostra Faustyna jest nazywana dziennikarką Bożego Miłosierdzia. Jej misją, daną jej od Boga, było głoszenie Bożego Miłosierdzia. To przez nią Jezus przekazał nam Koronkę do Bożego Miłosierdzia oraz zapragnął aby Jego obraz, Miłosiernego Chrystusa był rozpowszechniony na całym świecie. Przez całe swoje życie św. siostra Faustyna głosiła Miłosierdzie Boże, a swoje dzieje duszy oraz mistyczne rozmowy z Jezusem zapisywała w zeszytach. Obecnie wszystkie jej zapiski są rozpowszechniane po całym świecie pod nazwą "Dzienniczek".

Wszystkie informacje na temat jej życia, jej misji oraz jej osobiste zapiski można znaleźć na stronie www.faustyna.pl

Schola In Te confido

Data druku: Środa,  21 kwietnia 2021 r.  03:59:35