Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

Roczniki

Roczniki   ( 8 ) Odsłon Data
Rocznik - 2016 - C 2287 27.11.2016
Rocznik - 2015 - B 2466 01.01.2015
Rocznik - 2014 - A 3237 01.01.2014
Rocznik - 2013 - C 2083 31.12.2013
Rocznik - 2012 - B 1867 31.12.2012
Rocznik - 2011 - A 1840 31.12.2011
Rocznik - 2010 - C 1612 31.12.2010
Rocznik - 2009 - B 1597 31.12.2009