Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

Roczniki

Roczniki   ( 8 ) Odsłon Data
Rocznik - 2016 - C 2126 27.11.2016
Rocznik - 2015 - B 2353 01.01.2015
Rocznik - 2014 - A 3085 01.01.2014
Rocznik - 2013 - C 1975 31.12.2013
Rocznik - 2012 - B 1749 31.12.2012
Rocznik - 2011 - A 1734 31.12.2011
Rocznik - 2010 - C 1516 31.12.2010
Rocznik - 2009 - B 1490 31.12.2009