Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej
26.06.2019
We: Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie (778 | 2449) O: Przyjmij Panie dzisiaj nasze dary (401 | ....
26.06.2019
We: Pan jest mocą swojego ludu O: Boże mój Boże szukam Ciebie K: Ciebie całą duszą pragnę ....
11.06.2019
We: Sławcie usta (813 | 2838) O: Przyjmij Panie nasze dary, które tutaj przynosimy (356 | 4387) ....
11.06.2019
We: Chwała Bogu Ojcu, w chwale Jego Syn (230 | 74) O: Albowiem tak Bóg umiłował świat (428 | ....
05.06.2019
We: Przyjdz Duchu Świety, napełnij serca swych wiernych ( -| 95) O: Otwórzcie serca (81 | 4430) ....
28.05.2019
We: Pan Jezus w niebo wstępuje (- | 4386) O: Przyjdę do Was w moim Duchu (-| 3993) K: Lud Twój ....

Strona: 1 z 63