Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej
02.03.2021
We: Kto się w opiekę odda Panu swemu (766 | 4505) O: Tak bowiem Bóg umiłował świat (700 | ....
17.02.2021
We: Wierzymy w Ciebie Chryste (815 | 3044) O: Niech oblicze Twe ( - | -) K: Ciebie całą duszą ....
17.02.2021
We: Będę śpiewał na cześć Pana (440 | 4526) O: Ciebie całą duszą pragnę (102 | 4403) K: W ....
17.02.2021
We: Bliskie jest Królestwo Boże (103 | 4233) O: Nie samym chlebem żyje człowiek (706 | 4435) K: ....
04.02.2021
We: Jeden jest tylko Pan (21 | 4436) O: Przyjmij Panie nasze dary, które tutaj przynosimy (356 | ....
26.01.2021
We: Tylko w Twoim miłosierdziu (649 | 4477) O: Niech oblicze Twe ( - | -) K: Przybądźcie tu (- | ....

Strona: 1 z 74