Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej
28.05.2019
We: Oto jest dzień (Kowalski) (437 | 4427) O: Wszystko Tobie oddać pragnę (269 | 3057) K1: Ten ....
27.05.2019
We: Boże, zmiłuj się nad nami (504/4506) O: Wspaniały Dawco miłości (41/4443) K: W kruszynie ....
09.05.2019
We: Cała ziemio wołaj (302 | 4421) O: Miłujcie się wzajemnie (741 | 4961) K: O Panie Ty nam ....
09.05.2019
We: Oto jest dzień (Kowalski) (437 | 4427) O: Mój Pan jest Dobrym Pasterzem (757 | 4362) K: To ....
02.05.2019
We: Cała ziemio wołaj (302 | 4421) O: Otrzyjcie już łzy płaczący (289 | 4172) K: Sławię ....
25.04.2019
We: Zwycięzca śmierci (295 | 4120) O: O Jezu, Boże utajony (726 | 4377) K: Oto są baranki ....

Strona: 10 z 71