Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej
19.11.2019
We: Zdrowaś bądź, Maryja (784 | 1161) O: Veni Domine Jesu (183 | 4448)? K: Marana Tha przyjdź ....
19.11.2019
We: Jeruzalem, to miasto na które czekamy (369 | 4450) O: Niech Twój rozbłyśnie dzień (- | ....
18.11.2019
We: Nasz Bóg jest potężny w mocy swej (709 | 4507) O: Ofiaruję Tobie Panie mój (27 | 4464) K: ....
13.11.2019
We: Wierzymy w Ciebie Chryste (815 | 3044) O: Converte nos (- | 4523) K: Dzięki, Ci, Panie za ....
05.11.2019
We: Pokładam w Panu ufność mą (39 | 4418) O: Niech Twój rozbłyśnie dzień (- | 4530) K: Mój ....
26.10.2019
We: Jeden jest tylko Pan (21 | 4436) O: Tak bowiem Bóg umiłował świat (700 | 1581) K: Czym się ....

Strona: 11 z 75