Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej
12.09.2019
We: Tylko w Twoim miłosierdziu (649 | 4477) O: Boże, mój Boże, szukam Ciebie (779 | 2446) K: O ....
03.09.2019
We: Cała ziemio wołaj (302 | 4421) O: Tylko w Bogu znajdzie pokój dusza moja (415 | 4431) K: ....
26.06.2019
We: Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie (778 | 2449) O: Przyjmij Panie dzisiaj nasze dary (401 | ....
26.06.2019
We: Pan jest mocą swojego ludu O: Boże mój Boże szukam Ciebie K: Ciebie całą duszą pragnę ....
11.06.2019
We: Sławcie usta (813 | 2838) O: Przyjmij Panie nasze dary, które tutaj przynosimy (356 | 4387) ....
11.06.2019
We: Chwała Bogu Ojcu, w chwale Jego Syn (230 | 74) O: Albowiem tak Bóg umiłował świat (428 | ....

Strona: 13 z 75