Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej
25.04.2019
We: Zwycięzca śmierci (295 | 4120) O: O Jezu, Boże utajony (726 | 4377) K: Oto są baranki ....
03.04.2019
Procesja - przed procesją - w trakcie aż do Przed tak Wielkim Sakramentem - organista We: Oto ....
03.04.2019
Adoracja Krzyża: Wisi na krzyżu Ach, mój Jezu Krzyżu Chrystusa (14 zwrotek) Krzyżu, mój ....
03.04.2019
We: Wjeżdża Król nasz (- | 4216) Procesja: Hosanna na niebiosach (158 | 3331) O: Ogrodzie oliwny ....
03.04.2019
We: O Boże mój (144 | 4470) O: Bądź mi litościw (274 | 4232) K: Oto Boży Baranek swym Ciałem ....
01.04.2019
We: Bądź mi litościw (274 | 4232) O: Tak bowiem Bóg umiłował świat (700 | 1581) K: ....

Strona: 4 z 64