Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej
17.11.2020
We: Nasz Bóg jest potężny w mocy swej (709 | 4507) O: Mój Pan jest Dobrym Pasterzem (757 | ....
12.11.2020
We: Ty dasz mi pokój serca (637 | 4434) O: Wszystko Tobie oddać pragnę (269 | 3057)) K: Panie, ....
03.11.2020
We: Ciebie całą duszą pragnę (102 | 4403) O: Boże, mój Boże, szukam Ciebie (779 | 2446) K: ....
29.10.2020
We: Niechaj Cię Panie, wielbią (345 | 4407) O: Głoś Imię Pana ( -| 4415) K: Kto spożywa moje ....
20.10.2020
We: Pan jest mocą swojego ludu (193 | 3665) O: To przykazanie (- | -) K: Panie, pragnienia ....
14.10.2020
We: Kto się w opiekę odda Panu swemu (766 | 4505) O: Cała ziemio wołaj (302 | 4421) K: Lud ....

Strona: 5 z 75