Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej
27.03.2019
We: Pokładam w Panu ufność mą (39 | 4418) O: Wszystko Tobie oddać pragnę (269 | 3057) K: ....
27.03.2019
We: Cieszcie się, weselcie się (728 | 4414) Duchu Świety przyjdź (- | 53) O: Tak bowiem Bóg ....
19.03.2019
We: Bliskie jest Królestwo Boże (103 | 4233) O: Converte nos (- | 4523) K: To jest Baranka Ciało ....
12.03.2019
We: Wierzymy w Ciebie Chryste (815 | 3044) O: Zbudź się o śpiący (407 | 4516) K: Sławcie usta ....
05.03.2019
We: Bliskie jest Królestwo Boże (103 | 4233) O: Nie samym chlebem żyje człowiek (706 | 4435) K: ....
28.02.2019
We: Kto się w opiekę odda Panu swemu (766 | 4505) O: Niech się radują niebiosa i ziemia (619 | ....

Strona: 5 z 64