Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej
24.09.2020
We: Tylko w Twoim miłosierdziu (649 | 4477) O: Ofiaruję Tobie Panie mój (27 | 4464) K: O Panie ....
13.09.2020
We: Panie my Twoje dzieci (323 | 4404) O: Wszystko Tobie oddać pragnę (269 | 3057) K1: Ten chleb ....
08.09.2020
We: Pokładam w Panu ufność mą (39 | 4418) O: Miłujcie się wzajemnie (741 | 4961) K: Oto Boży ....
01.09.2020
We: Szukajcie wpierw (7) O: To przykazanie (- | -) K: Światłem i zbawieniem mym (809 | 2445) U: ....
01.07.2020
We: Głoś Imię Pana ( -| 4415) O: Ciebie całą duszą pragnę (102 | 4403) K: Skosztujcie i ....
23.06.2020
We: Cieszcie się, weselcie się (728 | 4414) O: To przykazanie (- | -) K: Jeden chleb (188 | 4383) ....

Strona: 5 z 74