Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej
02.10.2019
We: Wejdźmy do Jego bram (499 | 4497) O: Twoje słowo jest lampą dla moich stóp (480 | 2935) K: ....
24.09.2019
We: Pokładam w Panu ufność mą (39 | 4418) O: Miłujcie się wzajemnie (741 | 4961) K: Zbliżam ....
12.09.2019
We: Tylko w Twoim miłosierdziu (649 | 4477) O: Boże, mój Boże, szukam Ciebie (779 | 2446) K: O ....
03.09.2019
We: Cała ziemio wołaj (302 | 4421) O: Tylko w Bogu znajdzie pokój dusza moja (415 | 4431) K: ....
26.06.2019
We: Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie (778 | 2449) O: Przyjmij Panie dzisiaj nasze dary (401 | ....
26.06.2019
We: Pan jest mocą swojego ludu O: Boże mój Boże szukam Ciebie K: Ciebie całą duszą pragnę ....

Strona: 7 z 69