Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej
15.10.2019
We: Pan jest mocą swojego ludu (193 | 3665) O: Światłem i zbawieniem mym (809 | 2445) K: Panie, ....
09.10.2019
We: Kto się w opiekę odda Panu swemu (766 | 4505) O: Cała ziemio wołaj (302 | 4421) K: ....
02.10.2019
Wejście: We: O Stworzycielu Duch przyjdź (217 | 2145) Bierzmowanie: B1: Sekwencja (Przybądź ....
02.10.2019
We: Wejdźmy do Jego bram (499 | 4497) O: Twoje słowo jest lampą dla moich stóp (480 | 2935) K: ....
24.09.2019
We: Pokładam w Panu ufność mą (39 | 4418) O: Miłujcie się wzajemnie (741 | 4961) K: Zbliżam ....
12.09.2019
We: Tylko w Twoim miłosierdziu (649 | 4477) O: Boże, mój Boże, szukam Ciebie (779 | 2446) K: O ....

Strona: 7 z 70