Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej
17.06.2020
We: Kto się w opiekę odda Panu swemu (766 | 4505) O: Pan jest mocą swojego ludu (193 | 3665) K: ....
09.06.2020
We: Pokładam w Panu ufność mą (39 | 4418) O: Przyjmij Panie nasze dary, które tutaj przynosimy ....
09.06.2020
We: Sławcie usta (813 | 2838) O: Przyjmij Panie nasze dary, które tutaj przynosimy (356 | 4387) ....
03.06.2020
We: Chwała Bogu Ojcu, w chwale Jego Syn (230 | 74) O: Albowiem tak Bóg umiłował świat (428 | ....
21.05.2020
We: Przyjdz Duchu Świety, napełnij serca swych wiernych ( -| 95) O: Przyjdź Duchu Święty, ....
20.05.2020
We: Pan Jezus w niebo wstępuje (- | 4386) O: Przyjmij Panie dzisiaj nasze dary (401 | 4405)- ....

Strona: 7 z 75