Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej
07.11.2018
We: Ciebie całą duszą pragnę (102 | 4403) O: Przyjmij Panie dzisiaj nasze dary (401 | 4405) K: ....
30.10.2018
We: Jeden jest tylko Pan (21 | 4436) O: Pan jest mocą swojego ludu (193 | 3665) K: Chleb ....
23.10.2018
We: Cała ziemio wołaj (302 | 4421) O: Przyjmij Panie nasze dary, które tutaj przynosimy (356 | ....
16.10.2018
We: Oto jest dzień (Kowalski) (437 | 4427) O: Ofiaruję Tobie Panie mój (27 | 4464) K: Ten Chleb ....
08.10.2018
Wejście: We: O Stworzycielu Duch przyjdź (217 | 2145) Bierzmowanie: B1: Sekwencja (Przybądź ....
02.10.2018
We: Pokładam w Panu ufność mą (39 | 4418) O: Otwórzcie serca (81 | 4430) tonacja fis-moll K: ....

Strona: 8 z 63