Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej
27.11.2018
We: Niech się radują niebiosa i ziemia (619 | 4454) O: Duch Pański nade mną (309 | 914) K: O ....
27.11.2018
We: Witaj Gwiazdo morza (- | -1132) O: Marana Tha (181 | 4451) K: Czekam na Ciebie dobry Boże (13 ....
27.11.2018
We: Jeruzalem, to miasto na które czekamy (369 | 4450) O: Marana Tha przyjdź Panie, przyjdź (- | ....
27.11.2018
We: Zdrowaś bądź, Maryja (784 | 4513) O: Ciebie całą duszą pragnę (102 | 4403) K: Marana Tha ....
27.11.2018
We: Hejnał wszyscy zaśpiewajmy (311 | 4447) O: Veni Domine Jesu (183 | 4448)? K: Ciebie całą ....
22.11.2018
We: Nasz Bóg jest potężny w mocy swej (709 | 4507) O: Ofiaruję Tobie Panie mój (27 | 4464) K: ....

Strona: 8 z 64