Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej
21.01.2020
We: Cała ziemio wołaj (302 | 4421) O: Jezu, Tyś jest światłością mej duszy (458 | 3396) K: ....
13.01.2020
We: Głoś Imię Pana ( -| 4415) O: Niech nas ogarnie (Łaska Pana) (35 | 2433) K: Witaj pokarmie ....
07.01.2020
We: Pójdźmy wszyscy do stajenki (- | 723) Com przyrzekł Bogu (275 | 3293) O: Mizerna Cicha ( -| ....
27.12.2019
We: Mędrcy świata (- | 672) O: Dzisiaj w Betlejem (zwr. 1 i 4) (- | 612) K: Jakaż to gwiazda ....
27.12.2019
We: Dzisiaj w Betlejem (- | 612) O: Przystąpmy do szopy (- | 503) K: Gdy się Chrystus rodzi (- | ....
27.12.2019
We: Anioł pasterzom mówił (- |576) O: Przybieżeli do Betlejem (- | 729) O: W żłobie leży (- ....

Strona: 9 z 75