Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej
28.02.2019
We: Kto się w opiekę odda Panu swemu (766 | 4505) O: Niech się radują niebiosa i ziemia (619 | ....
19.02.2019
We: Będę śpiewał na cześć Pana (440 | 4526) O: Miłujcie się wzajemnie (741 | 4961) K: Idzie ....
13.02.2019
We: Pan jest mocą swojego ludu (193 | 3665) O: Pokładam w Panu ufność mą (39 | 4418) K: O ....
05.02.2019
We: Głoś Imię Pana ( -| 4415) O: Będę Cię sławił, o Panie (825 |1901) K: Chleb niebiański ....
29.01.2019
We: Pokładam w Panu ufność mą (39 | 4418) O: Miłujcie się wzajemnie (741 | 4961) K: Ciebie ....
16.01.2019
We: Cała ziemio wołaj (302 | 4421) O: Gdy się Chrystus rodzi (- | 619) K: Mój Pan jest Dobrym ....

Strona: 9 z 67