Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

14 marca 2021 - IV niedziela Wielkiego Postu B - niedziela radości - LAETARE

10 marca 2021Odsłon: 231Temat: 399 z 411
14 marca 2021 - IV niedziela Wielkiego Postu B - niedziela ...

We: Cieszcie się, weselcie się (728 | 4414)

O: Łaską jesteśmy zbawieni (676 | -)

K: To jest Baranka Ciało (- | 4366)

U: Wielkie i dziwne (753 | 3033)

Wy: Zbawienie przyszło przez Krzyż (291 | 4227)