Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

24 grudnia 2017 - IV niedziela adwentu B

19 grudnia 2017Odsłon: 1243Temat: 251 z 405
24 grudnia 2017 - IV niedziela adwentu B

We: Archanioł Boży Gabriel (80 | 4561) )

O: Tobie wznawiamy (313 | 4458)

K: Chrystus Pan karmi nas (107 | 4488) - same zwrotki :)

U: Magnificat (Bębenek) ( - / 79)

Wy: Uwielbia dusza moja Pana mego moc (633 | 4515)

Psalm:
Ula