Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

28 lutego 2021 - II niedziela Wielkiego Postu B

17 lutego 2021Odsłon: 176Temat: 397 z 405
28 lutego 2021 - II niedziela Wielkiego Postu B

We: Wierzymy w Ciebie Chryste (815 | 3044)

O: Niech oblicze Twe ( - | -)

K: Ciebie całą duszą pragnę (102 | 4403)

U: W Tobie jest światło (639 | 4469)

Wy: Jezu, Tyś jest światłością mej duszy (458 | 3396)

Psalm:
()