Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

28 marca 2021 - Niedziela Palmowa B

24 marca 2021Odsłon: 250Temat: 401 z 414
28 marca 2021 - Niedziela Palmowa B

We: Wjeżdża Król nasz (- | 4216)

Procesja: Hosanna na niebiosach (158 | 3331)

O: Ogrodzie oliwny (286 | 4297)

K: Sławcie usta (813 | 2838)

U: Upadnij na kolana (670 | 2983)

Wy: Modlitwa arcykapłańska (Nadeszła Ojcze godzina moja) (259 | 2452)