Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

3 czerwca 2021 - Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa B

02 czerwca 2021Odsłon: 143Temat: 409 z 414
3 czerwca 2021 - Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi ...

We: Sławcie usta (813 | 2838)

O: Przyjmij Panie nasze dary, które tutaj przynosimy (356 | 4387)

K: Kto spożywa moje Ciało (755 | 4524)

U: Skosztujcie i zobaczcie (P.Bębenek) (384 | 2441)

Wystawienie: O salutaris Hostia (O zbawcza Hostio) (300 | 4422)

Procesja: Zbliżam się w pokorze (87 | 4394)

Zakończenie: Organista Te Deum (Ciebie Boga wysławiamy) - z organistą ( -|3278)

Cała ziemio wołaj (302 | 4421)