Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

30 maja 2021 - Uroczystość Najświętszej Trójcy B

27 maja 2021Odsłon: 157Temat: 408 z 414
30 maja 2021 - Uroczystość Najświętszej Trójcy B

We: Chwała Bogu Ojcu, w chwale Jego Syn (230 | 74)

O: Albowiem tak Bóg umiłował świat (428 | 4471)

K: Sławcie usta (813 | 2838)

U: Uwielbiam Cię Trójco (749 | 4432)

Wy: Alleluja, Jezusowi chwała, cześć (190 | 4498)