Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

6 czerwca 2021 - X niedziela zwykła B

02 czerwca 2021Odsłon: 168Temat: 410 z 414
6 czerwca 2021 - X niedziela zwykła B

We: Pokładam w Panu ufność mą (39 | 4418)

O: Przyjmij Panie nasze dary, które tutaj przynosimy (356 | 4387)

K: Kto spożywa moje Ciało (755 | 4524)

U: Wywyższamy Cię, błogosławimy Cię

Wy: Cała ziemio wołaj (302 | 4421)