Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

7 marca 2021 - III niedziela Wielkiego Postu B

02 marca 2021Odsłon: 229Temat: 398 z 414
7 marca 2021 - III niedziela Wielkiego Postu B

We: Kto się w opiekę odda Panu swemu (766 | 4505)

O: Tak bowiem Bóg umiłował świat (700 | 1581)

K: Duszo Chrystusowa (- | 87)

U: Będę Cię sławił, o Panie (825 |1901)

Wy: Pozdrawiam Cię, Matko Syna Bożego (691 | 4365)