Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

Muzyka liturgiczna

01 stycznia 2015Odsłon: 4199Temat: 3 z 3
Muzyka liturgiczna

Dokumenty urzędu nauczycielskiego kościoła dotyczące prawodawstwa muzyki liturgicznej:

1. Pius X. Motu proprio "Inter pastoralis officii sollicitudines" (1903)
2. Pius XII. Encyklika "Musicae sacre discipline" (1995)
3. Sobór Watykański II, Konstytucja o świętej liturgii "Sacrosanctum Concilium" - rozdział VI "O muzyce sakralnej".
4. Instrukcja "Musicam sacram" (1967)
5. Dokumenty Kongregacji ds. Kulltu Bożego i dyscypliny Sakramentów:

instrukcja "O koncertach w kościele" (1987)

List okólny o przygotowaniu i obchodzeniu Świąt Paschalnych "Paschalis sollemnitatis" (1988)

6. Instrukcja Episkopatu Polski "O muzyce liturgicznej po Soborze Watykańskim II" (1979)
7. "Ogólne wprowadzenie do Mszału rzymskiego" (2002)
8. "Wskazania Episkopatu Polski po ogłoszeniu OWMR" (2005)

Inne propozycje dotyczące liturgii i muzyki liturgicznej:

9. Katechizm Kościoła Katolickiego
10. Odo Casel "Chrześcijańskie misterium kultu", wydawnictwo UNUM, Kraków 2000
11. Odo Casel "Misterium Świąt chrześcijańskich", TYNIEC Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków 2007
12. Kardynał Joseph Ratzinger "Nowa pieśń dla Pana", wydawnictwo ZNAK, Kraków 2005
13. Kardynał Joseph Ratzinger "Duch liturgii", Klub Książki Katolickiej, Kraków 2005
14. Kardynał Joseph Ratzinger "Sakrament i misterium. Teologia liturgii", Kraków 2011
15. Ireneusz Pawlak "Muzyka liturgiczna po Soborze Watykańskim II w świetle dokumentów Kościoła", wydawnictwo Palihymnia, Lublin 2001