Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

My - In Te confido

31 grudnia 2013Odsłon: 4749Temat: 3 z 3
My - In Te confido

Nasza młodzieżowa schola
od 23 czerwca 2013 nosi nazwę

"In Te confido"

Tak jak imię człowieka zawiera w sobie swoiste znaczenie, tak pragnęliśmy, aby nazwa scholi niosła ze sobą głębszą myśl, która kształtowałaby nasze działania i przypominałaby o tym, co jest najważniejsze w naszej służbie przy ołtarzu - o oddaniu wszystkiego, co podejmujemy jako schola Panu Jezusowi.

Wyznanie "Ufam Tobie" określa postawę, o którą człowiek wierzący powinien nieustannie dbać w swej relacji z Bogiem. Jednocześnie wyraża ono potrzebę otrzymywania Bożej pomocy w radzeniu sobie z ludzkimi słabościami i nadzieję na Boże prowadzenie w mądrości i roztropności. O taką postawę chcemy się troszczyć w naszej służbie w Kościele.

Pan Jezus powiedział:

"Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić."

J 15, 5b

Chcemy, aby nasza szczera, oddana i pokorna służba przynosiła obfite owoce. Dlatego chcemy trwać w Jezusie, słuchać, co do nas mówi przez swoje Słowo i przez ludzi, prosząc Go, aby udzielał nam potrzebnych darów Ducha Świętego, uczył odpowiedzialności, dawał mądrość w podejmowaniu decyzji i prowadził we wszystkich działaniach i sytuacjach.

Wierzymy, że wezwanie "In Te confido" stanie się stałą modlitwą naszej scholowej wspólnoty.

Panie Jezu,

In Te confido - Ufam Tobie!

Poprzez to wyznanie
-każdy z osobna i wspólnotowo -
wyrażamy naszą ufność w Twoje prowadzenie,
oddajemy naszą scholę Twojej opiece,
zawierzamy każdego z nas Twojemu miłosierdziu.

Chcemy służyć Ci najlepiej jak potrafimy,
dobrze i z radością wykorzystując
nasze umiejętności i talenty,
a przede wszystkim dając świadectwo wiary
poprzez to, do czego nas powołujesz
-poprzez śpiew i grę na instrumentach.

Pragniemy stać się narzędziami w Twoim ręku,
abyśmy mogli przynosić obfite owoce.
Bez Ciebie nic nie możemy uczynić.

Prosimy Cię,
wskazuj nam drogę, którą mamy kroczyć,
ucz nas odpowiedzialności, pokory i posłuszeństwa,
szacunku i wyrozumiałości,
twórz z nas wspólnotę serc i ducha
dla dobra innych i na Twoją chwałę.

Amen.